Ertsaas.com

Om Oddvar

Oddvar er født på Agle i Snåsa, 24. januar 1941.

Er i dag pensjonist.

Allsidig erfaring innen papirindustri, sponplateindustri og trelastindustri med ledende stillinger innen ledelse og personal.

 

 

Gift med Anne Margrete Birkeland.

 

 

 

Oddvar sine to barn Ståle og

Anne Mari

Ståle gift med Anne Lise

 

 

 

 

 

 

Anne Mari i sitt nye kjøkken

Anne Mari sin sønn Vegard som liten syklist

Ståle sine barn Victoria, Heidrun og Gaute i boblekaret