Ertsaas.com

Om Anne

Annes fødested, Bygstad i Sundfjord

Født 04061952.

Er utdannet lege ved universitetet i Bergen og spesialist i arbeidsmedisin.

Ansatt i SAS som direktør HMS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gift med Oddvar Arnold Ertsås

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To barn Ragnhild og Asgeir

Tre generasjoner: Mormor - Ragnhild - Emma

Asgeir

Raghild og Borgar

Annes foreldre Ola og Borgny Birkeland